เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูย้ำ!!รัฐเร่งแก้ปัญหาวัตถุดิบก่อนเสียหายหนักวอนผู้บริโภคเข้าใจสถานการณ์e-copเพชรบูรณ์

เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูย้ำ!!รัฐเร่งแก้ปัญหาวัตถุดิบก่อนเสียหายหนักวอนผู้บริโภคเข้าใจสถานการณ์e-copเพชรบูรณ์

เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูย้ำ!!รัฐเร่งแก้ปัญหาวัตถุดิบก่อนเสียหายหนักวอนผู้บริโภคเข้าใจสถานการณ์【e-copเพชรบ