ตร.กระชับพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนทะลุแก๊สเริ่มชุมนุมplenty of แปลว่า

ตร.กระชับพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนทะลุแก๊สเริ่มชุมนุมplenty of แปลว่า

ตร.กระชับพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนทะลุแก๊สเริ่มชุมนุม【plenty of แปลว่า】: