ผวา“กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ”!“สวีเดน-เดนมาร์ก-ฟินแลนด์”ประสานเสียงระงับฉีด“โมเดอร์นา”แก่คนอายุน้อยpg soft png

ผวา“กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ”!“สวีเดน-เดนมาร์ก-ฟินแลนด์”ประสานเสียงระงับฉีด“โมเดอร์นา”แก่คนอายุน้อยpg soft png

ผวา“กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ”!“สวีเดน-เดนมาร์ก-ฟินแลนด์”ประสานเสียงระงับฉีด“โมเดอร์นา”แก่คนอายุน้อย【pg