ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสโลวัก10 พฤษภาคม 2561

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสโลวัก10 พฤษภาคม 2561

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสโลวัก【10 พฤษภาคม 2561】: