นักธุรกิจไทยร้องสถานทูตจีนก่อนแจ้งความปอท.โดนบริษัทฯในจีนโกงกว่า3ล้านบาท33*4

นักธุรกิจไทยร้องสถานทูตจีนก่อนแจ้งความปอท.โดนบริษัทฯในจีนโกงกว่า3ล้านบาท33*4

นักธุรกิจไทยร้องสถานทูตจีนก่อนแจ้งความปอท.โดนบริษัทฯในจีนโกงกว่า3ล้านบาท【33*4】: