ฝนเล็กน้อย-ปานกลางฝั่งตอ.กทม.ลาดกระบังประเวศบางพลีสมุทรปราการเคลื่อนตัวตต.moph

ฝนเล็กน้อย-ปานกลางฝั่งตอ.กทม.ลาดกระบังประเวศบางพลีสมุทรปราการเคลื่อนตัวตต.moph

ฝนเล็กน้อย-ปานกลางฝั่งตอ.กทม.ลาดกระบังประเวศบางพลีสมุทรปราการเคลื่อนตัวตต.【moph】: