ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น12รายยอดติดเชื้อสะสม12,650ราย1*2

ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น12รายยอดติดเชื้อสะสม12,650ราย1*2

ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น12รายยอดติดเชื้อสะสม12,650ราย【1*2】: