equivalent แปลว่าใหม่

equivalent แปลว่าใหม่

equivalentแปลว่าใหม่:equivalentแปลว่าแนะนำเกม:equivalentแปลว่าเป็นเกมจำลองสถานการณ์ด้วยธีมแซนด์บ็อกซ์เกมดังกล่าวใช้บรรยากาศหน้าจอที่เรียบง่ายผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครเพื่อผจญภัยในโลกได้อย่างอิสร