ผู้ว่ากระบี่เรียกประชุมผู้บัญชาการเรือนจำ7จังหวัดเตรียมเข้าเคลียพื้นที่ในเรือนจำหลังผู้ต้องขังก่อจราจลjoker98

ผู้ว่ากระบี่เรียกประชุมผู้บัญชาการเรือนจำ7จังหวัดเตรียมเข้าเคลียพื้นที่ในเรือนจำหลังผู้ต้องขังก่อจราจลjoker98

ผู้ว่ากระบี่เรียกประชุมผู้บัญชาการเรือนจำ7จังหวัดเตรียมเข้าเคลียพื้นที่ในเรือนจำหลังผู้ต้องขังก่อจรา