‘บุรีรัมย์’ติดเชื้อโควิดใหม่26รายพบในพื้นที่จังหวัด24รายป่วยสะสม17,590รายgoogle chrome ชอบค้าง

‘บุรีรัมย์’ติดเชื้อโควิดใหม่26รายพบในพื้นที่จังหวัด24รายป่วยสะสม17,590รายgoogle chrome ชอบค้าง

‘บุรีรัมย์’ติดเชื้อโควิดใหม่26รายพบในพื้นที่จังหวัด24รายป่วยสะสม17,590ราย【google chrome ชอบค้าง】: