"หลินฮุ่ย"รับลมหนาวหลังบ้านที่สวนสัตว์เชียงใหม่dairy home เขาใหญ่

"หลินฮุ่ย"รับลมหนาวหลังบ้านที่สวนสัตว์เชียงใหม่dairy home เขาใหญ่

“หลินฮุ่ย”รับลมหนาวหลังบ้านที่สวนสัตว์เชียงใหม่【dairy home เขาใหญ่】: สวนสัตว์เช