กทม.เตรียมแผนฟื้นเมืองเฟส2ิพัฒนา5ย่าน10โครงการ99ิbb

กทม.เตรียมแผนฟื้นเมืองเฟส2ิพัฒนา5ย่าน10โครงการ99ิbb

กทม.เตรียมแผนฟื้นเมืองเฟส2ิพัฒนา5ย่าน10โครงการ【99ิbb】: เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64 น