"กนอ."เดินหน้าแผนปี65สร้างมิติใหม่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งฮับผลิตอาเซียนdiamond crush

"กนอ."เดินหน้าแผนปี65สร้างมิติใหม่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งฮับผลิตอาเซียนdiamond crush

“กนอ.”เดินหน้าแผนปี65สร้างมิติใหม่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งฮับผลิตอาเซียน【diamond cru