ทล.อัพสปีดขยาย4027สายท่าเรือ–เมืองใหม่จ.ภูเก็ตเป็น4ช่องจราจรวงเงินกว่า1.5พันล้านหนุนศก.เมืองท่องเที่ยว22 win เว็บ

ทล.อัพสปีดขยาย4027สายท่าเรือ–เมืองใหม่จ.ภูเก็ตเป็น4ช่องจราจรวงเงินกว่า1.5พันล้านหนุนศก.เมืองท่องเที่ยว22 win เว็บ

ทล.อัพสปีดขยาย4027สายท่าเรือ–เมืองใหม่จ.ภูเก็ตเป็น4ช่องจราจรวงเงินกว่า1.5พันล้านหนุนศก.เมืองท่องเที่