บพท.ใช้โมเดลจีนสแกนหาคนจนแก้ตรงจุดตั้งเป้าปี65ลุยช่วย20จังหวัดac milan thai

บพท.ใช้โมเดลจีนสแกนหาคนจนแก้ตรงจุดตั้งเป้าปี65ลุยช่วย20จังหวัดac milan thai

บพท.ใช้โมเดลจีนสแกนหาคนจนแก้ตรงจุดตั้งเป้าปี65ลุยช่วย20จังหวัด【ac milan thai】: