พท.จับมือ"แพร่-เชฟชุมพล"พัฒนาอาหารไทยสู่ครัวโลก-สร้างรายได้ชุมชนก่อนต่อยอดเป็นนโยบายjoker123 สมัคร

พท.จับมือ"แพร่-เชฟชุมพล"พัฒนาอาหารไทยสู่ครัวโลก-สร้างรายได้ชุมชนก่อนต่อยอดเป็นนโยบายjoker123 สมัคร

พท.จับมือ”แพร่-เชฟชุมพล”พัฒนาอาหารไทยสู่ครัวโลก-สร้างรายได้ชุมชนก่อนต่อยอดเป็นนโยบาย【joker123 สมัคร】