กสม.รับยังมีการบังคับใช้แรงงานเด็กในอุตสากรรมประมงไทยเร่งชง3แนวทางแก้ไขagent gclub

กสม.รับยังมีการบังคับใช้แรงงานเด็กในอุตสากรรมประมงไทยเร่งชง3แนวทางแก้ไขagent gclub

กสม.รับยังมีการบังคับใช้แรงงานเด็กในอุตสากรรมประมงไทยเร่งชง3แนวทางแก้ไข【agent gclub】: