ครม.เคาะซื้อ"ไฟเซอร์"เพิ่ม30ล้านโดสเล็งส่งมอบไตรมาสแรกปี65beer777

ครม.เคาะซื้อ"ไฟเซอร์"เพิ่ม30ล้านโดสเล็งส่งมอบไตรมาสแรกปี65beer777

ครม.เคาะซื้อ”ไฟเซอร์”เพิ่ม30ล้านโดสเล็งส่งมอบไตรมาสแรกปี65【beer777】: ครม. เคาะจ