ภูเก็ตรับ2รางวัลแห่งปี88point club

ภูเก็ตรับ2รางวัลแห่งปี88point club

ภูเก็ตรับ2รางวัลแห่งปี【88point club】: นายณรงค์​ วุ่นซิ้ว(ซ้าย)​ผู้ว่าราชการจังห