ปภ.สุราษฎร์ธานีเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วมีท่วมขัง2หมู่บ้านที่เกาะสมุยgclub เครดิตฟรี

ปภ.สุราษฎร์ธานีเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วมีท่วมขัง2หมู่บ้านที่เกาะสมุยgclub เครดิตฟรี

ปภ.สุราษฎร์ธานีเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วมีท่วมขัง2หมู่บ้านที่เกาะสมุย【gclub เ