ศาลรธน.เปิดคำวินิจฉัยส่วนตน2ตุลาการเสียงข้างน้อยชี้'ไพบูลย์นิติตะวัน'สิ้นสภาพการเป็นส.ส.auto bet

ศาลรธน.เปิดคำวินิจฉัยส่วนตน2ตุลาการเสียงข้างน้อยชี้'ไพบูลย์นิติตะวัน'สิ้นสภาพการเป็นส.ส.auto bet

ศาลรธน.เปิดคำวินิจฉัยส่วนตน2ตุลาการเสียงข้างน้อยชี้ไพบูลย์นิติตะวันสิ้นสภาพการเป็นส.ส.【auto bet】: