ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ค้านสำรองเพิ่ม2%ชี้เงินจมเดือนละพันล้านdeal with แปลว่า

ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ค้านสำรองเพิ่ม2%ชี้เงินจมเดือนละพันล้านdeal with แปลว่า

ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ค้านสำรองเพิ่ม2%ชี้เงินจมเดือนละพันล้าน【deal with แปลว่า】: