ผู้ว่าฯ-นายกอบจ.พิจิตรตักบาตรเทโวพระพายเรือบิณฑบาตรส่งเสริมการท่องเที่ยวหนุนนโยบายรัฐเปิดประเทศlosartan กลุ่มยา

ผู้ว่าฯ-นายกอบจ.พิจิตรตักบาตรเทโวพระพายเรือบิณฑบาตรส่งเสริมการท่องเที่ยวหนุนนโยบายรัฐเปิดประเทศlosartan กลุ่มยา

ผู้ว่าฯ-นายกอบจ.พิจิตรตักบาตรเทโวพระพายเรือบิณฑบาตรส่งเสริมการท่องเที่ยวหนุนนโยบายรัฐเปิดประเทศ【losa