ศมข.ชัยนาทพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่กลุ่มนาแปลงใหญ่หนุนเกษตรกรปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพm88 โกง

ศมข.ชัยนาทพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่กลุ่มนาแปลงใหญ่หนุนเกษตรกรปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพm88 โกง

ศมข.ชัยนาทพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่กลุ่มนาแปลงใหญ่หนุนเกษตรกรปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ【m88 โกง】: