ตำแหน่งของคุณ Home การเงิน

“ไฟเซอร์”ร้องซ้ำ“เอฟดีเอ”ขอไฟเขียวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มผู้ใหญ่เต็มรูปแบบุy8

ุy8

“ไฟเซอร์”ร้องซ้ำ“เอฟดีเอ”ขอไฟเขียวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มผู้ใหญ่เต็มรูปแบบุy8Photo : Getty Images

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ไฟเซอร์อิงค์ พร้อมด้วยไบโอเอ็นเทค สองบริษัทเวชภัณฑ์ในสหรัฐฯ และเยอรมนี ได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯ หรือเอฟดีเอ อีกครั้ง เพื่อขออนุมัติใช้วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ขนานไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค สำหรับการฉีดเป็นเข็มที่ 3 หรือบูสเตอร์ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ ที่มีอายุระหว่าง 18 – 64 ปี อย่างเต็มรูปแบบ หรือเป็นวงกว้าง เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตามวันเวลาท้องถิ่น

รายงานข่าวแจ้งว่า การยื่นเรื่องดังกล่าว เป็นการขออนุมัติต่อเอฟดีเอครั้งล่าสุดของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ทางเอฟดีเอ ได้อนุมัติการฉีดวัคซีนขนานไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค เข็มที่ 3 แก่ประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ ทางเอฟดีเอ ยังไม่อนุมัติการใช้วัคซีนขนานไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค เข็มที่ 3 ในกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ที่ทางไฟเซอร์อิงค์และไบโอเอ็นเทคยื่นขอไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากทางเอฟดีเอ ต้องการหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยหลังการฉีดวัคซีนในกลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องผลกระทบข้างเคียงที่ทำให้ผู้รับการฉีดมีอาการภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

ุy8 “ไฟเซอร์”ร้องซ้ำ“เอฟดีเอ”ขอไฟเขียวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มผู้ใหญ่เต็มรูปแบบ

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม