ตำแหน่งของคุณ Home การเงิน

"สนธิญา"ยื่นร้องกกต.ยุบพรรคเพื่อไทยปมขับ2ส.ส.-เรียกรับเงินอธิบดีน้ำบาดาลro อาชีพทั้งหมด

ro อาชีพทั้งหมด

"สนธิญา"ยื่นร้องกกต.ยุบพรรคเพื่อไทยปมขับ2ส.ส.-เรียกรับเงินอธิบดีน้ำบาดาลro อาชีพทั้งหมด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ต.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อขอให้ยุบพรรคเพื่อไทย กรณีขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และน.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ออกจากเพื่อไทย เนื่องจากโหวตสวนมติพรรค และกรณีการที่ส.ส.พรรคเพื่อไทย เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยนายสนธิญา กล่าวว่า ตนยื่นขอให้กกต.ยุบพรรคเพื่อไทยมาจนขณะนี้รวม 3 ครั้งโดยในครั้งนี้ยื่นกกต.ขอให้ยุบพรรคใน 2 ประเด็น โดยประเด็นที่พรรคเพื่อไทยขับ 2 ส.ส.ออกจากพรรค เนื่องจากยื่นสวนมติพรรค ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตรา 5 ระบุว่าบทบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใช้บังคับมิได้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้อ้างข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยและไปขับส.ส นอกจากนี้ยังขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 114 และ 124  ที่ระบุว่าการออกเสียงและลงคะแนนเป็นเอกสิทธิของส.ส. และมาตรา 224 (5) และ(6) ระบุให้อำนาจกกต.การพิจารณายุบพรรคเพื่อไทย นอกจากนี้ยังฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 14(4) ที่ระบุว่า ข้อบังคับพรรคต้องไม่มีลักษณะครอบงำเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ

ในส่วนประเด็นกรณีส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย ที่ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยกระทำการเรียกรับเงินต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  เป็นการกระทำผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 20 , 21 ,22 , 46 และมาตรา 92 (1)(2)(3) โดยขอให้กกต.พิจารณาเรื่องดังกล่าวส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคต่อเพื่อไทยต่อไป
 
นอกจากมายื่นยุบพรรคเพื่อไทยแล้ว ตนจะให้ข้อมูลเอกสารในการสอบสวนตนต่อกกต. ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 9 ประเด็นโดยรวมกับเรื่องที่มายื่นในวันนี้ เพื่อให้กกต.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ตนร้องเพื่อขอให้ยุบพรรคเพื่อไทย และตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยต่อไป
 
เมื่อถามว่ากรณีที่พรรคเพื่อไทยมีมติขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ออกจากพรรค โดยให้เหตุผลว่าเป็นการพูดให้ร้ายพรรค ไม่ใช่เรื่องของการโหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น นายสนธิญา กล่าวว่า กรณีนี้เป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจะต้องมาชี้แจงต่อกกต. เพราะส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคคนดังกล่าว ระบุว่าที่ตนถูกขับออกจากพรรคเนื่องจากโหวตสวนมติพรรค ทั้งนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปดูข้อเท็จจริง แต่ไม่ว่ากฎหมาย หรือข้อบังคับอะไรก็ตาม ขัดรัฐธรรมนูญก็บังคับใช้ไม่ได้ ซึ่งแม้แต่การอภิปรายต่างๆในสภาของส.ส. ต่างได้รับเอกสิทธิในการคุ้มครองตามกฎหมาย แม้กลุ่มบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบก็ไม่สามารถฟ้องร้องได้ 

ro อาชีพทั้งหมด "สนธิญา"ยื่นร้องกกต.ยุบพรรคเพื่อไทยปมขับ2ส.ส.-เรียกรับเงินอธิบดีน้ำบาดาล

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม