ตำแหน่งของคุณ Home หุ้น

กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานพรส.ค.ส.ขึ้นปีใหม่2565“ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน”เกมส์ ได โน คิง

เกมส์ ได โน คิง

กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานพรส.ค.ส.ขึ้นปีใหม่2565“ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน”เกมส์ ได โน คิง

เพจเฟซบุ๊ก เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn ได้เผยแพร่ ส.ค.ส. พระราชทานพร ขึ้นปีใหม่ 2565 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ความว่า ปีขาลเสือ พ.ศ. 2565 วนมาถึงแล้ว ในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ รูปเสือสีเหลืองมีลายพาดกลอนสีน้ำตาล นอนฝันหวานว่า คงจะได้รับประทานไอศกรีมของโปรดในไม่ช้า จึงนอนรออย่างมีความหวัง และอดทนยิ่ง ทางร้านภูฟ้านำภาพฝีพระหัตถ์ “ปีขาลเสือ” มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโล 6 สี ซึ่งจะจัดจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2565 นี้

นอกจากพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์แล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพร ส.ค.ส. 2565 สวัสดีปีขาลเสือ “ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน” แก่ปวงชนชาวไทยให้มีความสุขใน ปี พ.ศ.2565 ดังนี้

ส.ค.ส.2565 สวัสดีปีขาลเสือ

“ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน”

อันปีขาลนี่หรือคือปีเสือ
ทำอะไรต้องไม่เบื่อรีบขวนขวาย
จะมีบททดสอบทั้งใจกาย
อดทนไว้จะสบายกว่าใครใคร
ถึงโรคภัยไข้เจ็บยังมีอยู่
ถ้าเรารู้การป้องกันก็อยู่ได้
ใส่หน้ากากอยู่เสมอโรคห่างไกล
มีน้ำใจอารีดียิ่งเอย

จากกลอนพรปีใหม่พระราชทาน “สวัสดีปีขาลเสือ” ในปี 2565 ที่จะถึงนี้ พระองค์ทรงปลอบประโลมและเตือนสติปวงชนชาวไทยให้ได้ผ่านพ้นโรคระบาด โควิด-19 ด้วยความ “ขวนขวายและอดทน” อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายและท้อแท้เสียก่อน ถ้าทุกคนอดทนก็จะทำให้สุขกายสบายใจ และพร้อมที่จะดูแล ป้องกันตัวเองให้พยายามใส่หน้ากากป้องกันตลอดเวลา และขอให้มีน้ำใจดี โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยแล้ว จะได้มีความสุขในปี ขาลเสือ พ.ศ.2565 นี้โดยทั่วหน้า

สำหรับชื่อของเสื้อโปโล “ปีขาล” สีต่าง ๆ ที่จะออกจำหน่ายเพื่อเป็นของขวัญ ปีใหม่เร็ว ๆ นี้นั้น ทางร้านภูฟ้าได้ นำคำบางคำ จากพรพระราชทานข้างต้นทั้งหมด 6 คำ มาใช้เป็นชื่อของสีเสื้อเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ แล้วยังเป็นเครื่องเตือนสติให้ปวงชนชาวไทย มีความอดทน ขวนขวายที่จะดูแลป้องกันตัวเอง ช่วยดูแลผู้คนรอบข้างให้ผ่านพ้นโรคภัยไข้เจ็บในครั้งนี้กันไปได้ โดยไม่เบื่อท้อ แท้เสียก่อน ขอให้คนไทยทุกคนมีความฝัน และมีความหวังที่จะพบความสุขในอนาคต เช่นเดียวกับเสือจากภาพฝีพระหัตถ์ “ปีขาลเสือ” ที่เจ้าเสือลายพาดกลอนนอนรออย่างอดทนว่า สักวันหนึ่งจะได้รับประทานไอศกรีมของโปรดอย่างมีความสุขแน่นอน

ชื่อของสีเสื้อโปโลทั้ง 6 ตัวมี ดังนี้

สีเหลือง ชื่อ เสืออดทน
สีเขียวไข่กา ชื่อ เสือขวนขวาย
สีน้ำเงิน ชื่อ เสือสู้สู้
สีขาว ชื่อ เสืออารี
สีฟ้า ชื่อ เสือมีน้ำใจ
สีโอลด์โรส ชื่อ เสือสบายใจ

ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

เกมส์ ได โน คิง กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานพรส.ค.ส.ขึ้นปีใหม่2565“ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน”

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม