ตำแหน่งของคุณ Home หน้าแรก

อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำท่าวังตาลเกมส์ ทํา พิซซ่า ขาย

เกมส์ ทํา พิซซ่า ขาย

อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำท่าวังตาลเกมส์ ทํา พิซซ่า ขาย

อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำท่าวังตาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูแล้งปี 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและการบริหารจัดการน้ำของประตูระบายน้ำท่าวังตาล โดยมีนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประตูระบายน้ำท่าวังตาล อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ก่อสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่ในช่วงฤดูฝน และเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำ การเก็บกักน้ำ การส่งน้ำ และการเจือจางน้ำเสียในลำน้ำปิงบริเวณตัวเมืองและด้านท้ายเมืองเชียงใหม่ โดยจะประกอบด้วยบานระบายน้ำจำนวน 6 บาน มีศักยภาพในการระบายน้ำได้อยู่ที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งยังสามารถควบคุมประตูระบายน้ำระยะไกลผ่านแอปพลิเคชั่นได้อีกด้วย สำหรับสถานการณ์น้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนบนจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ปัจจุบันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำ 113.53 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 42.84% เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 74.90 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 28.48% อ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 19 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 76 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 54% และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 191 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 57 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 56% ซึ่งเพียงพอต่อการส่งน้ำเพื่อสนับสนุนด้านอุปโภค-บริโภค และการประปาของเมืองเชียงใหม่

อธิบดีกรมชลประทาน ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ดูแลพื้นที่ด้านหน้าอาคารชลประทานไม่ให้มีผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำที่จะเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำและการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2564 และฤดูแล้งปี 2565.

เกมส์ ทํา พิซซ่า ขาย อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำท่าวังตาล

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม