ตำแหน่งของคุณ Home การเงิน

ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น12รายยอดติดเชื้อสะสม12,650ราย1*2

1*2

ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น12รายยอดติดเชื้อสะสม12,650ราย1*2

ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิต พบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 12 รายจากในจว.8 ราย ตจว.4 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 12,650 รายรักษาหายเพิ่ม 33 ราย กำลังรักษาอยู่ 309 รายเสียชีวิตสะสม 108 ราย

สถานการณ์โรคโควิด19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 รักษาหายเพิ่ม 33 ราย กำลังรักษาอยู่ 309 ราย เสียชีวิตสะสม 108 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 เพิ่มขึ้น 12 รายยอดติดเชื้อสะสมรวม 12,650 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด 19
รายใหม่ เดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 2 รายพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 4 จังหวัด 2 ราย) และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด 8 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19ในครอบครัว/ชุมชน 7 ราย,ตรวจคัดกรองในโรงพยาบาล 1 ราย)

ใน 7 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอโพนทอง 3 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 3 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว (ต.สระนกแก้ว 2 ราย /ต.แวง 1 ราย)

2. อำเภอหนองพอก 2 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 2 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อโควิด19

3. อำเภอหนองฮี 2 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.เด่นราษฎร์ 2 ราย จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19 ในชุมชน

4. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 2 ราย ดังนี้ ต.ในเมือง 1 ราย ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับญาติจาก จ.ระยอง ที่เดินทางมาเยี่ยม / ต.เหนือเมือง 1 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19 จาก จ.ขอนแก่น

5. อำเภอโพธิ์ชัย 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.ขามเบี้ย 1 ราย ตรวจคัดกรองในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจของโรงพยาบาล

6. อำเภอเมืองสรวง 1 ราย เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อโควิด19

7. อำเภอศรีสมเด็จ 1 ราย เดินทางมาจาก จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อโควิด19

เนื่องด้วยในขณะนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้
ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 แบบครอบจักรวาล คือ สวมหน้ากาก 100% ในทุกที่ ล้างมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ อยู่ห่างจากบุคคลอื่น 1-2 เมตร และไม่รับประทานอาหารร่วมกัน แยกสำรับอาหาร

และขอให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไปรับบริการฉีดวัคนโควิด 19 ที่โรงพยาบาลในอำเภอของท่าน หรือที่หน่วยฉีดวัคนของแต่ละอำเภอ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานประกอบการทุกประเภททุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ในองค์กร (Covid Free Setting)

เมื่อทุกฝ่ายพร้อมใจกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 จึงจะสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคลงได้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
4 พฤศจิกายน 2564

1*2 ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น12รายยอดติดเชื้อสะสม12,650ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม