ตำแหน่งของคุณ Home หน้าแรก

กทม.ตรวจสถานประกอบการ1.4พันแห่งเจอฝ่ากฎโควิด175โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารก

โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารก

กทม.ตรวจสถานประกอบการ1.4พันแห่งเจอฝ่ากฎโควิด175โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารก

สั่งเขตสแกนพนง.สถานประกอบการใครยังไม่ได้ฉีดเข็มแรก นัด 9 พ.ย.นี้ ให้บริการที่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น โดยเข็มแรกซิโนแวค เข็มสองแอสตร้าฯ

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกทม. ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ประกอบกับมีการผ่อนปรนให้สถานประกอบการบางประเภทกลับมาเปิดกิจการได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และสิ่งสำคัญและจำเป็นในการป้องกันโควิด-19 คือ ผู้ประกอบการและพนักงานของสถานประกอบการนั้นๆ ได้รับวัคซีนครบทุกคน เนื่องจากจะต้องมีการพบปะพูดคุยและให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการในสถานบริการนั้นๆ

ที่ประชุมเห็นควรให้กำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกอบการและพนักงานของสถานประกอบการที่เปิดดำเนินกิจการในพื้นที่ 50 เขต ในวันที่ 9 พ.ย.64 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกทม.(ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง จึงมอบหมายให้สำนักงานเขตลงพื้นที่สำรวจว่าสถานประกอบการที่เปิดกิจการในพื้นที่ตนมีใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนบ้าง หากพบให้แจ้งเข้ารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ซึ่งวัคซีนที่กทม.จะจัดฉีดให้แก่สถานประกอบการและพนักงานในพื้นที่นั้น เข็มที่ 1 เป็นวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนิกา

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการตรวจสอบ กำกับติดตามการเปิดสถานที่ ตามประกาศกทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่ 50 เขต ซึ่งจากการลงพื้นที่ของชุดตรวจปฏิบัติการร่วม (เทศกิจ สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน ร่วมกับ ตำรวจ และทหาร) ระหว่างวันที่ 1 – 2 พ.ย.64 ได้ตรวจสถานที่ทั้งหมด 1,493 แห่ง พบว่าทุกแห่งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยดี แต่ได้มีการตรวจพบสถานประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ จำนวน 175 แห่ง ในเบื้องต้นชุดตรวจปฏิบัติการร่วมได้ทำการตักเตือนและแนะนำให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากยังพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือมาตรการป้องกันโควิด-19 ซ้ำก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารก กทม.ตรวจสถานประกอบการ1.4พันแห่งเจอฝ่ากฎโควิด175

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม