ตำแหน่งของคุณ Home หน้าแรก

พุ่งไม่หยุดโควิดสงขลาเพิ่ม583รายอันดับ2ของประเทศพบATKมาตรฐานต่ำชายแดนใต้ยังหนักติดเชื้อ1,907คนสมัคร heroes & generals

สมัคร heroes & generals

พุ่งไม่หยุดโควิดสงขลาเพิ่ม583รายอันดับ2ของประเทศพบATKมาตรฐานต่ำชายแดนใต้ยังหนักติดเชื้อ1,907คนสมัคร heroes & generals

วันที่ 31 ต.ค.64 กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุข (สสจ.)สงขลาเปิดเผย สถานการณ์โควิดใน จ.สงขลา วันที่ 31 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 583 คน อันดับ 2 ของประเทศ และอันดับ 1 ของภาคใต้ ไม่พบผู้เสียชีวิต ยอดติดเชื้อสะสม 48,369 คน เสียชีวิตตั้งแต่ 1 เม.ย.181 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 5,650 กว่าคน

รายงานว่า ตรวจคัดกรองพบติดเชื้อรายใหม่ยังอยู่ในกลุ่มเดิมมากที่สุดคือกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อวนเวียนในพื้นที่ 8 อำเภอ มี อ.จะนะ หาดใหญ่ เมือง สิงหนคร สะบ้าย้อย รัตภูมิ สะเดาและ อ. เทพา รองลงมาจากคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในตลาด โรงงาน ร้านค้า บริษัทและในชุมชน กลุ่มผู้ติดเชื้อจากหน่วยงาน กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันจากต่างจังหวัด

รายงานจากชมรมแพทย์ชนบทว่ากลุ่มต้องสงสัยติดเชื้อจากการตรวจด้วยชุด ATK ซึ่งกำลังมีปัญหาจาก ATK ที่ไม่ได้มาตรฐานคือมีคุณภาพต่ำของภาครัฐ ทำให้ผลการตรวจไม่แม่นย่ำ สร้างความสับสนเกิดขึ้นอยู่จำนวนมาก ผู้ที่รับการตรวจต้องไปตรวจในสถานพยาบาลหรือคลินิกเอกชนต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงครั้งละ 450-1,300 บาท ชมรมแพทย์ฯเคยทักท้วงมาแล้ว ผลกรรมกำลังตกอยู่กับประชาชน

รายงานข่าวว่าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันที่ 31 ต.ค. รวม 1,907 คน จ.สงขลา 583 คน ปัตตานี 558 คน ยะลา 379 คน นราธิวาส 289 คน และ จ.สตูล 96 คน แพร่ขยายลงในครอบครัวบางครอบครัวติดทั้งหมดและชุมชนวงกว้าง

นพ.สุภัทรฯ กล่าวว่า จ.สงขลาฉีดวัคซีนได้วันละ 30,000 โดส แต่ จ. ปัตตานี ยะลาและ จ.นราธิวาสฉีดได้ประมาณวันละ 10,000 โดส แต่ในขณะเดียวกันมีการระบาดเกิดขึ้นในวงกว้างแล้ว ยังมีข้อแตกต่างในการเข้ารับการฉีดวัคซีนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องอาศัยความเข้าใจในการอธิบายให้กับประชาชน ทีมแพทย์ต้องเดินเท้าเข้าชุมชนเท่านั้น เพื่อให้ทันในการควบคุมสถานการณ์ ซึ่งส่ว

สมัคร heroes & generals พุ่งไม่หยุดโควิดสงขลาเพิ่ม583รายอันดับ2ของประเทศพบATKมาตรฐานต่ำชายแดนใต้ยังหนักติดเชื้อ1,907คน

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม