ตำแหน่งของคุณ Home ให้ความรู้

ยโสธรแจ้งเตือนอำเภอ-ท้องถิ่นเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง28ต.ค-3พ.ย.นี้โหลด ออ โต้ คลิก

โหลด ออ โต้ คลิก

ยโสธรแจ้งเตือนอำเภอ-ท้องถิ่นเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง28ต.ค-3พ.ย.นี้โหลด ออ โต้ คลิก

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีประกาศ แจ้งว่า ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาซน) และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรรรณี พบว่าในช่วง วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัย ระดับน้ำลันตลิ่ง และน้ำท่วมชังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ริมฝั่งแม่น้ำชี จังหวัดยโสธรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้อำเกอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 1. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่อยู่เป็นประจำ พร้อมทั้งเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2.วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาวะอากาศ และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสาภาคเอกชน เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ เละถือปฏิบัติตมเผนผชิญเหตุในแต่ละระดับอย่างเคร่งครัด สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชน ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ยกสิ่งของขึ้นที่สูง เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถาการณ์ทุกช่องทางทั้งในรูปเบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมซน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เป็นต้น 4.หากพบเห็นประชาชนได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรทราบ ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 4571 2244 หรือแจ้งผ่านไลน์ “ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัยจังหวัดยโสธร” และ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1 784” โดยดำเนินการ เพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง

โหลด ออ โต้ คลิก ยโสธรแจ้งเตือนอำเภอ-ท้องถิ่นเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง28ต.ค-3พ.ย.นี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม