ตำแหน่งของคุณ Home ฉลาด

ตรังพบติดเชื้อโควิดพุ่ง250เสียชีวิต1รายทางเข้าจีคลับ8888

ทางเข้าจีคลับ8888

ตรังพบติดเชื้อโควิดพุ่ง250เสียชีวิต1รายทางเข้าจีคลับ8888

ตรัง แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 250 ราย สะสม 9,287 ราย

วันนี้ (24 ต.ค. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง แพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย รองโฆษกศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 250 ราย แบ่งเป็นในจังหวัด 246 ราย รับมารักษา 4 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 9,287 ราย มีผู้เสียชีวต 1 ราย

ทั้งนี้ จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอกันตัง 90 ราย อำเภอนาโยง 6 ราย อำเภอเมืองตรัง 39 ราย อำเภอย่านตาขาว 8 ราย อำเภอรัษฎา 5 ราย อำเภอวังวิเศษ 19 ราย อำเภอห้วยยอด 75 ราย อำเภอสิเกา 2 ราย อำเภอหาดสำราญ 2 ราย อำเภอปะเหลียน 4 ราย โดยสาเหตุของการติดเชื้อเกิดจาก การสัมผัสร่วมบ้าน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.60 สัมผัสที่ทำงาน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.40 สัมผัสในชุมชน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.40 และสัมผัสด้วยการพูดคุย ไม่สวมแมส 84 ราย คิดร้อยละ 33.60

ในวันนี้จังหวัดตรังได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 359,349 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.41 และได้รับวัคซีน 2 เข็ม ไปแล้ว 255,937 คิดเป็นร้อยละ 41.60 ของประชากร 615,166 ราย อัตรานี้เพิ่มขึ้นตาม

ทางเข้าจีคลับ8888 ตรังพบติดเชื้อโควิดพุ่ง250เสียชีวิต1ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม