ตำแหน่งของคุณ Home หน้าแรก

"EXIMBANK"ตั้ง"อดิศรการะกูล"นั่งผอ.ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศมีผล1ธ.ค.64สล็อต ฝากถอน ไม่มี ขั้นต่ำ

สล็อต ฝากถอน ไม่มี ขั้นต่ำ

"EXIMBANK"ตั้ง"อดิศรการะกูล"นั่งผอ.ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศมีผล1ธ.ค.64สล็อต ฝากถอน ไม่มี ขั้นต่ำ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายอดิศร การะกูล เป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยงระบบภายในและภายนอก รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

นายอดิศร จบการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK

สล็อต ฝากถอน ไม่มี ขั้นต่ำ "EXIMBANK"ตั้ง"อดิศรการะกูล"นั่งผอ.ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศมีผล1ธ.ค.64

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม