ตำแหน่งของคุณ Home ฉลาด

"ครูพี่โอ๊ะ"ประชุมหารือผู้บริหารโรงเรียนเอกชนชมการเรียนการสอนสร้าง เว็บ พนัน เอง

สร้าง เว็บ พนัน เอง

"ครูพี่โอ๊ะ"ประชุมหารือผู้บริหารโรงเรียนเอกชนชมการเรียนการสอนสร้าง เว็บ พนัน เอง

วันที่ 15 พ.ย.64 ที่ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมรับฟังการดำเนินการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ การเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์โควิด 19 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2564 ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)

พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช. ) นายประพัทธ์ รัตนอนุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า วันนี้ได้รับการสะท้อนปัญหาในหลายเรื่อง อาทิ ขอเสนอแนะเรื่องเงินอุดหนุนรายหัว เบี้ยเสี่ยงภัยครู ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน การจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อประชาชน หรือผู้ที่สนใจเรียนโรงเรียนนอกระบบ เนื่องจากความหลากหลายของการศึกษา ทำให้ประชาชนสามารถมีต้นทุนในการเรียนระยะสั้น เรียนเสร็จมีงานทำสามารถคืนเงินได้ทันที เพราะการเรียนนอกระบบ ขอให้ครูโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้สามารถเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการ

เพื่อให้ได้มีสวัสดิการและมีสิทธิอื่นๆ เหมือนบุคลากรในระบบ เป็นต้น ซึ่งจะกลับไปดูว่าสิ่งใดทำได้เลย สิ่งใดติดปัญหาตรงไหน จะได้หาทางช่วยเหลือต่อไป

สร้าง เว็บ พนัน เอง "ครูพี่โอ๊ะ"ประชุมหารือผู้บริหารโรงเรียนเอกชนชมการเรียนการสอน

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม