ตำแหน่งของคุณ Home ฉลาด

รองเลขาฯส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปฯมหาสารคามservice profile ผู้ ป่วย ใน

service profile ผู้ ป่วย ใน

รองเลขาฯส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปฯมหาสารคามservice profile ผู้ ป่วย ใน

วันที่ 21 ต.ค.64 นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน นายบรรจง แสนยะมูล ที่ทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่” โดยมี นางสาวประนอม ศรทิพย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับไร่แสนดี ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส.ป.ก.มหาสารคาม และหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการทำเกษตรผสมผสาน ซึ่งนอกจากจะเป็นต้นแบบในการทำเกษตรทฤฎีใหม่แล้ว เกษตรกรยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นที่ และเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้

service profile ผู้ ป่วย ใน รองเลขาฯส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปฯมหาสารคาม

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม