ตำแหน่งของคุณ Home ฉลาด

ตรังพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่164รายสะสม13,418รายลีลล์

ลีลล์

ตรังพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่164รายสะสม13,418รายลีลล์

ศบค.ตรัง แถลงพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่รวม 164 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 13,418 ราย และตรวจก่อนเข้าเรือนจำ 1 ราย

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พร้อมด้วยแพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 164 ราย จากการตรวจ 289 ราย คิดเป็น 57.09% เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรังทั้ง 164 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 13,418 ราย และมีผู้ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK พบผลเป็นบวก 137 ราย จากการตรวจ 1,189 ราย คิดเป็น 11.52% นอกจากนี้ ยังมีการตรวจพบผลเป็นบวกก่อนเข้าเรือนจำอีก 1 ราย

โดยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ มากที่สุดคืออำเภอกันตัง 32 ราย รองลงมาที่อำเภอเมืองตรัง 31 ราย อำเภอห้วยยอด 29 ราย อำเภอปะเหลียน 21 ราย อำเภอวังวิเศษ 19 ราย อำเภอย่านตาขาว 19 ราย อำเภอนาโยง 5 ราย อำเภอรัษฎา 5 ราย และอำเภอสิเกา 4 ราย

ทั้งนี้ พบการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.39 สัมผัสร่วมบ้าน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.36 สัมผัสในที่ทำงาน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.64 พูดคุยโดยไม่สวมหน้ากากและอื่นๆ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.61

ลีลล์ ตรังพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่164รายสะสม13,418ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม